عجب!

جوونتر که بودم از شعر و شاعری و اهل شعر خیل بدم می اومد، اهل شعر رو سوسولایی بیش نمی دونستم که عمرشون رو دارند تلف می کنند

حالا عاشق شعر شدم و شیفته شاعر و حسرت می خورم که چرا دو بیت شعر بلد نیستم

 

/ 0 نظر / 14 بازدید