اخلاق تند و گذرای من

امروز تند رفتم البته بعد از مدتها که سعی کرده بودم همش صبور باشم و اول آروم بشم بعد جواب بدم امروز ناپرهیزی کردم. اون بنده خدا هم عذرخواهی کرد که دلم برای خودم و اون بیست دقیقه که خودم رو داشتم می خوردم سوخت.

/ 0 نظر / 14 بازدید